Редизајн

Како дизајн заснован на латиници може да изгледа на ћирилици.